Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mirelle Beauty & Health kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mirelle Beauty & Health, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mirelle Beauty & Health verstrekt. Mirelle Beauty & Health kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Mirelle Beauty & Health GEGEVENS NODIG HEEFT

Mirelle Beauty & Health verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Mirelle Beauty & Health uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Mirelle Beauty & Health GEGEVENS BEWAART

Mirelle Beauty & Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Mirelle Beauty & Health verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Mirelle Beauty & Health worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mirelle Beauty & Health gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Mirelle Beauty & Health maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mirelle Beauty & Health bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mirelle Beauty & Health te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mirelle Beauty & Health heeft hier geen invloed op.

Mirelle Beauty & Health heeft Google geen toestemming gegeven om via Mirelle Beauty & Health verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mirelleswart.nl. Mirelle Beauty & Health zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Mirelle Beauty & Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mirelle Beauty & Health maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mirelle Beauty & Health verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mirelle Beauty & Health op via info@mirelleswart.nl. mirelleswart.nl is een website van Mirelle Beauty & Health. Mirelle Beauty & Health is als volgt te bereiken:

Postadres: Lourens Bogtmanstraat 14, 1724 SV Oudkarspel
Vestigingsadres: idem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60426926
Telefoon: 06 2737 5601
E-mailadres: info@mirelleswart.nl